PULTOVÁ STŘECHA ČERNOLICE
Srpen 2008.
Obrázky se po kliknutí otevírají do nového okna.

Pultová střecha rekreačního objektu z konce čtyřicátých let minulého století.
Krytina vlnitý eternit, vrstvy papírových i těžkých podkladních lepenek, prkenný záklop.
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
Stav objektu před zahájením prací.
Z krytin přicházejících v úvahu na tento typ střechy jsme navrhli jednovrstvou střešní folii:
je lehká, bezúdržbová, trvanlivá a dovoluje v budoucnu případné zřízení střešní zahrady.
Na plochou střechu patří Vedaplan a plochá je každá střecha se spádem menším než 90o.

PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
První den - montáž nového žlabu.
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
Tady bydlím já.
Apodemus flavicollis.
 
 
 
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
Abychom se k objektu vůbec dostali s materiálem a nářadím, bylo nutné síknout trnovou plantáž. Práci provedl externista pan Kmocháček.
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
Absence elektřiny
a vody v objektu
nás nemůže zastavit
 
 
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
Druhý a třetí den - demontáž staré krytiny, očištění záklopu, nátěr ochranným prostředkem...
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
... a montáž kotvené střešní folie Vedaplan.
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
Sondy do střešního pláště.
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
Sondy do střešního pláště.
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
Detail kotvení folie u komínu.
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
Dále pokračujeme výměnami vadných částí záklopu. ! !
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v Černolicích.
- - - Čtvrtý den máme položenou folii v celé ploše. - - - Hotová střecha.

Logo
Logo
Když nezobrazí Opera horní menu, jdi na www.prakta.cz/mapa-stranek.htm