OPRAVY ŠIKMÉ STŘECHY A TERASY V ČERNOŠICÍCH
Červenec 2008.
Obrázky se po kliknutí otevírají do nového okna.

PRAKTA PRAHA - šikmá střecha v Černošicích.

Rodinný dům, šikmé střecha a přístavek s pálenou krytinou, falcovaný plech na terase.
Zákazník požadoval provést opravy tak, aby se prodloužila životnost a funkce stávající střechy.

PRAKTA PRAHA - opravy šikmé střechy a terasy v Černošicích. PRAKTA PRAHA - opravy šikmé střechy a terasy v Černošicích.
Celý dům i přístavek jsme opatřili novými žlaby z titanzinku.
PRAKTA PRAHA - opravy šikmé střechy a terasy v Černošicích. PRAKTA PRAHA - opravy šikmé střechy a terasy v Černošicích. PRAKTA PRAHA - opravy šikmé střechy a terasy v Černošicích.
Plechovou krytinu terasy jsme nahradili folií Vedaplan.

PRAKTA PRAHA - šikmá střecha v Černošicích.
Úžlabí je nové z titanzinku.
Všechna nároží i hřeben jsme zhotovili nové a bez malty, tzv. na sucho.
Logo
Logo
Když nezobrazí Opera horní menu, jdi na www.prakta.cz/mapa-stranek.htm