PULTOVÁ STŘECHA ČESKÁ TŘEBOVÁ
Září 2008.
Obrázky se po kliknutí otevírají do nového okna.

Pultová střecha staršího bytového domu, spád asi 15o.
Na prkenném záklopu krytina z těžkých lepenek.
Povrch krytiny bez ochranných nátěrů, zcela rozpraskaný a netěsný.
PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové.
Stav objektu před zahájením prací.
Zákazník měl nabídku na natavení další jedné vrstvy asfaltového pásu.
To jsme nepovažovali za optimální - nebyla by spolehlivě zajištěna
soudržnost všech vrstev střešního pláště.
Proto jsme navrhli jednovrstvou střešní folii mechanicky kotvenou k podkladu.
Na plochou střechu patří Vedaplan a plochá je každá střecha se spádem menším než 90o.

PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové.
Demontáž starých oplechování. Očištění podkladu, položení geotextilie.

PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové.
Pokládka kotvené folie a její postupné svařování.

PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové.
Z průběhu prvního dne prací.

PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové.
Stav prací na konci 1. dne naší činnosti.

PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové.
Z průběhu druhého dne prací.

PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové.
Stav prací na konci 2. dne naší činnosti.

PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové.
Zhotovení žlabu a detailů u komínů.

PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové. PRAKTA PRAHA - pultová střecha v České Třebové.
Dílo po dokončení.
Tuto dvousetmetrovou střechu
jsme ve dvou lidech zhotovili za týden.
 
... zkuste to s námi i Vy!

Logo
Logo
Když nezobrazí Opera horní menu, jdi na www.prakta.cz/mapa-stranek.htm