KLOSTERMANNOVA, ÚPLNÁ VÝMĚNA PLOCHÉ STŘECHY
Leden 2009.
Tyto práce jsou subdodávkou pro firmu Gradia s.r.o., Rozvodova 365 / 5, Praha 4 - Modřany.
Obrázky se po kliknutí otevírají do nového okna.

Demontujeme: stávající krytinu z asfaltových pasů, prkenný záklop,
podkladní spádovou konstrukci, další prkenný záklop na vazných trámech,
zkontrolujeme stav vazných trámů a všechny vrstvy namontujeme zpět z nových materiálů.

PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova.
Stav objektu před zahájením prací.

PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova.
Montáž stavebního výtahu.

PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova.
Stavíme si střechu na střeše, aby nám nesněžilo na hlavičky.

PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova.
Na horním záklopu je plechová falcovaná krytina a na ní vrstvy asfaltových pasů.

PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova.
Na spodním záklopu je násyp škváry na lepence.

PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova.
Už jsme na vazných trámech.
Ta prkna pod nimi jsou stropem pokoje.
Organizovaný nepořádek.

PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova.
Vazné trámy natíráme impregnací,
včetně jejich zhlaví ve zdivu.
Statik předepsal příložky svrchu vazných trámů. Do každé fošny přijde 56 speciálních vrutů. Mezi trámy tepelka,
nový spodní záklop
a na něj pojistná folie.

Dnes celý den lilo. My ale máme svůj praktický přístřešek!
PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova.
V místě letitého zatékání je stropní trám narušen hnilobou.
Nelze jej však odstranit, protože nese strop místnosti.
Proto podél trámu usadíme ocelovou "U" traverzu, která přebírá veškeré svislé zatížení.
Traverzu jsme předvrtali a natřeli syntetikou předem v dílně.

PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova.
Montáž spádové konstrukce.

PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova. PRAKTA PRAHA - výměna ploché střechy Klostermannova.
První vrstvu hydroizolace chráníme geotextilií před poškozením.
Tak jsme pečliví. A baví nás to!

* * *
Obrázky z provádění druhé části NAJDETE ZDE.

Obrázky z provádění oprav atiky a komínů NAJDETE ZDE.

Také Váš dům si zaslouží PRAKTICKOU střechu!

Logo
Logo
Když nezobrazí Opera horní menu, jdi na www.prakta.cz/mapa-stranek.htm