PLOCHÉ STŘECHY RADOTÍN
1 500 m2.
Červen - červenec 2011.
Subdodávka pro stavební firmu.
Obrázky se po kliknutí otevírají do nového okna.

Původní stav: asfaltové pásy na jednoplášťové střeše.

Nová skladba: - podkladní polystyren, rovinné desky 100 mm,
Nová skladba: - kašírovaný dílec, polystyren 100 mm s asfaltovým pásem,
Nová skladba: - mechanické kotvení,
Nová skladba: - SBS modifikovaný asfaltový pás s ochranným posypem,
Nová skladba: - nové vpustě, zateplení atiky, oplechování.

PRAKTA PRAHA - Ploché střechy Radotín. PRAKTA PRAHA - Ploché střechy Radotín.
Původní stav.

PRAKTA PRAHA - Ploché střechy Radotín. PRAKTA PRAHA - Ploché střechy Radotín. PRAKTA PRAHA - Ploché střechy Radotín.

PRAKTA PRAHA - Ploché střechy Radotín. PRAKTA PRAHA - Ploché střechy Radotín. PRAKTA PRAHA - Ploché střechy Radotín.

PRAKTA PRAHA - Ploché střechy Radotín. PRAKTA PRAHA - Ploché střechy Radotín. PRAKTA PRAHA - Ploché střechy Radotín.

Když nezobrazí Opera horní menu: www.prakta.cz/mapa-stranek.htm