DALŠÍ VÝROBNÍ HALA MĚLNÍK:
oprava ploché střechy: folie + zateplení.
Červen 2012.
Obrázky se po kliknutí otevírají do nového okna.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.
Lokální opravy staré krytiny - bude uvažována jako parozábrana.

Zateplení zaatikových žlabů:

Projektant, se kterým jsem konzultoval technologii opravy, provedl tepelně - technické výpočty a trval na zateplení zaatikových žlabů. Což je nepříjemná, nepopulární (a drahá) práce. Bylo potřeba montovat stovky a stovky metrů foliových lišt, na místě je stříháním a přiohnutím upravovat, podle typu podkladu používat různé kotevní prvky. Byla to nelehká práce na špatně přístupném místě. A ještě ke všemu to nelidské vedro!
Moji spolupracovníci zde předvedli perfektní a obdivuhodný výkon.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Montáž krytiny v ploše:

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Během zhotovení díla proběhlo plánované přerušení prací na dva týdny. Také izolatér chce mít v létě dovolenou.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Svislé přepravy - pracujeme v opravnách jeřábů Liebherr:

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Když nezobrazí Opera horní menu: www.prakta.cz/mapa-stranek.htm