STAVEBNĚ - TECHNICKÝ PRŮZKUM
PLOCHÝCH STŘECH U KŘÍŽE.
Březen 2012.
Obrázky se po kliknutí otevírají do nového okna.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

 

STAVEBNĚ - TECHNICKÝ PRŮZKUM STŘECHY.

Pokud Vás čeká složitější rekonstrukce větší střechy, potřebujete navrhnout správnou technologii a hledáte jasné zadání prací pro případné uchazeče, nabízím provedení stavebně - technického průzkumu střechy.

Takový průzkum zahrnuje:

  • stanovení konstrukčního provedení stávajícího střešního pláště;
  • zjištění skutečné skladby střechy v ploše pomocí sond;
  • kontrolu provedení detailů s případnými sondami do atiky;
  • zhodnocení stavu klempířských prvků a přiléhajících zděných konstrukcí;
  • stanovení optimálního postupu rekonstrukce s případným zateplením;
  • přesné určení nové skladby střešního pláště a návrh použitých materiálů;
  • případně náčrty řešení detailů v napojení krytiny na svislé části.
  • Nezahrnuje: výčet výměr, to je na zodpovědnosti jednotlivých uchazečů o zakázku.

PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA

Ukázka zprávy o provedeném průzkumu, obsahuje všechny výše uvedené náležitosti;
bytový dům v Praze 5, smluvní cena za průzkum se zprávou 6000,- Kč + DPH.
Když nezobrazí Opera horní menu: www.prakta.cz/mapa-stranek.html