JAK VÁM ZHOTOVÍME ŠIKMOU STŘECHU

Zhotovení či oprava střechy zahrnuje: opravy komínů a nadezdívek, pokrývačské a klempířské práce, odvoz a uložení suti, montáž a revizi hromosvodu.
  geda11 geda12
Zpracování rozpočtu:
v případě novostavby musíme znát výkres krovu včetně řezů; rekonstrukce na místě zaměříme, posoudíme stav podstřešních a nadstřešních konstrukcí a doporučíme vhodnou krytinu.

Pod všechny krytiny se používá folie - při rekonstrukcích je tedy eliminováno riziko zatečení.

VELMI PODROBNĚ O ŠIKMÝCH STŘECHÁCH

jutafol11
Logo
Logo
Když nezobrazí Opera horní menu, jdi na www.prakta.cz/mapa-stranek.htm