ZELENÉ STŘECHY - STŘEŠNÍ ZAHRADY
pěstební souvrství střešních zahrad

Střešní zahrady zhotovujeme v součinnosti se zahradnickými firmami.

Střešní zahrada je extrémní stanoviště pro rostliny. Ty musejí být odolné proti působení větru, proti přímému působení slunečních paprsků, někdy musí snášet exhalace. K životu jim musí postačit minimální výška substrátu. U střešní vegetace rozlišujeme její tzv. extenzívní či intenzívní formu.

1. EXTENZÍVNÍ STŘENÍ ZELEŇ
Zakládá se na střechách, jejichž konstrukce má nižší únosnost, přibližně od 60 kg / m2 do 200 kg / m2. Vegetace je založena na nízkých vrstvách zemitého substrátu od 6 do 20 cm a využívá se zde speciálního sortimentu rostlin, které mají zcela minimální požadavky na stanoviště. Jde o suchomilné trvalky nebo skalničky se schopností plošného rozrůstání se: rozchodníky, netřesky, hvozdíky, zvonky. Extenzívní zeleň je tedy nízká, zpravidla celoplošná, málokdy je pochozí a neklade téměř žádné nároky na údržbu.

2. INTENZÍVNÍ STŘEŠNÍ ZELEŇ
Zakládá se na střechách s vyšší únosností, přibližně od 200 kg / m2 do 2000 kg / m2. Vegetace je založena na vrstvách substrátu od 20 do 100 cm, s využitím nízkého, středního a vysokého patra - trávníky, květiny, dřeviny, lavičky, pergoly. Pro stromy se musí zajistit minimálně 90 cm substrátu a je nezbytné jejich kotvení protí účinkům větru. Intenzívní střešní zeleň je zpravidla nutné zavlažovat, a to případně s využitím automatických systémů. Nezbytná je též pravidelná údržba s prováděním zahradnických prací.

3. PĚSTEBNÍ SOUVRSTVÍ - OBECNĚ
Střešní zeleň je zakořeněna v substrátu, pod ním se nachází filtrační vrstva, dále vrstva hydroakumulační, filtrační a drenážní. Souvrství bývá odděleno od hydroizolace dělící vrstvou. Toto rozdělení není striktní, ne vždy jsou ve skladbě všechny uvedené vrstvy, někdy jedna vrstva plní více funkcí.

3.1 Substrát
Směs stelivové rašeliny, zahradnické zeminy, jílu či spraše, borové kůry, případně vylehčucích složek jako je perlit.

3.2 Filtrační vrstvy
Netkaná geotextilie 300 g / m2, rohože propustné pro vodu.

3.3 Hydroakumulační vrstva
Hrubovláknitá rašelina, příp. silně nasákavé inertní pěnové plasty.

3.4 Drenážní vrstva
Násyp kopaného, drceného či lehčeného kamenica, frakce 16 - 32 mm, porézní desky z plastů, drobný štěrk, lehčí keramzit, atd.

4. KOMPLETNÍ PROFI SKLADBY VEDAG A ICOPAL
logoJednotlivé vrstvy pěstebních souvrství výše popsaných lze nahradit továrně připravenými systémy Vedaflor nebo Icoflor.
Vedag: drenážní rohože Vedaflor, zásobníkové a drenážní desky Vedaflor, substráty Vedaflor "rozchodníky", "suchá louka" nebo "koberec z rostlin", biolepidlo jako ochrana proti erozi.
logoIcopal: vegetační deska Icoflor z polyuretanu se živinami, síla 3 cm, plní funkci ochrannou, filtrační, akumulační i drenážní. Zemní substrát Icoflor pro pokládku vrstvy 3 - 6 cm. Sadba Icoflor, rostliny typu Sedum a Sempervivum; na větších plochách se rozstřikuje přímo směs substrávu a rostlin z cisternových automobilů.

5. REALIZACE ZELENÉ STŘECHY
Možností ozelenění je nepřeberně. Namísto obecného popisování Vás domluvíme schůzku se zahradníky. Tak získáte konkrétní představu o střešní zahradě.

Chcete-li zhotovit zelenou střechu, vyžádejte si naší konkrétní nabídku.
Jsme připraveni ke spolupráci.

Logo
Logo
Když nezobrazí Opera horní menu, jdi na www.prakta.cz/mapa-stranek.htm