Vážení zákazníci,

těžištěm mojí práce jsou opravy a montáže plochých střech z povlakových hydroizolací (asf. pásy, nebo folie).
Šikmým střechám jsem se hodně věnoval v letech 1997 - 2002. Nyní ale provádím výhradně střechy ploché, protože mě daleko více baví.

Další informace na této stránce tedy nejsou aktuální. Neřiďte se jimi.
Psáno v r. 2016.

JAK VÁM ZHOTOVÍME ŠIKMOU STŘECHU

Zhotovení či oprava střechy zahrnuje: opravy komínů a nadezdívek, pokrývačské a klempířské práce, odvoz a uložení suti, montáž a revizi hromosvodu.
  geda11 geda12
Zpracování rozpočtu:
v případě novostavby musíme znát výkres krovu včetně řezů; rekonstrukce na místě zaměříme, posoudíme stav podstřešních a nadstřešních konstrukcí a doporučíme vhodnou krytinu.

Pod všechny krytiny se používá folie - při rekonstrukcích je tedy eliminováno riziko zatečení.

VELMI PODROBNĚ O ŠIKMÝCH STŘECHÁCH

jutafol11


Když nezobrazí Opera horní menu: www.prakta.cz/mapa-stranek.html