U KŘÍŽE,
ÚPLNÁ REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH.
Květen 2013.
Obrázky se po kliknutí otevírají do nového okna.

Prohlédněte si také: před zahájením prací jsme na těchto střechách provedli stavebně-technický průzkum.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

 

Spodní část - úplná výměna všech vrstev a nová krytina:

Na spodní části střechy prokázaly průzkumné sondy ještě před zpracováním rozpočtu tuto skladbu materiálů shora dolů:
  • foliová krytina z jedné vrstvy měkčeného PVC;
  • 2 vrstvy polystyrenu v celkové síle 14 cm, místy je však minerální vlna;
  • polyetylénová folie.
PE folie nemůže plnit funkci parozábrany, neboť není spojovaná v přesazích a není ani vytažená na svislé části atik. (Během provádění prací se ukázalo, že místy "parozábrana" úplně chybí!) Tepelné izolace jsou mokré.

Navrhli jsme tento postup prací. Všechny vrstvy odstranit. Na zpenetrovaný podklad natavit kvalitní parozábranu z modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Přilepit tepelné izolace v dostatečných vrstvách ze spádových klínů polystyrenu. Na polystyren za studena aplikovat samolepící asfaltový pás. Natavit vrchní asfaltový pás s ochranným posypem proti UV záření.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

 

Horní část - doplnění chybějících vrstev a nová krytina:

Na horní části střechy prokázaly průzkumné sondy ještě před zpracováním rozpočtu tuto skladbu materiálů shora dolů:
  • foliová krytina z jedné vrstvy měkčeného PVC;
  • 2 vrstvy minerální vlny v celkové síle 14 cm;
  • polyetylénová folie.
PE folie nemůže plnit funkci parozábrany, neboť není spojovaná v přesazích a není ani vytažená na svislé části atik. Zkouškou a výpočtem se prokázalo, že tepelné izolace jsou suché.

Navrhli jsme tento postup prací. Všechny vrstvy odstranit. Na zpenetrovaný podklad natavit kvalitní parozábranu z modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Doplnit tepelné izolace ze spádových klínů polystyrenu, na ně vrátit vrstvy původní minerální vlny (vyměnit poškozené). Na tepelnou izolaci volně položit asfaltový pás, přikotvit k podkladu, v přesazích svařit. Natavit vrchní asfaltový pás s ochranným posypem proti UV záření.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA. Střechy PRAKTA PRAHA.

Když nezobrazí Opera horní menu: www.prakta.cz/mapa-stranek.html