Jednoplášťové a dvouplášťové střechy.

Jednoplášťová střecha na stránkách PRAKTA PRAHA. Dvouplášťová střecha na stránkách PRAKTA PRAHA.
Jednoplášťová střecha.Dvouplášťová střecha
s odvětrávanou mezerou.

JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

Jednoplášťové střechy na stránkách PRAKTA PRAHA.Jednoplášťové ploché střechy mají všechny vrstvy uložené na nosné konstrukci stropu. Ve skladbě jednoplášťové střechy nejsou žádné vzduchové mezery či dutiny. Spád je vytvořen spádovými vrstvami - škvára či písek, případně proložené dílci tepelné izolace. Nad spádovými vrstvami je často betonový potěr a na něm natavená krytina z asfaltových pásů. (Odborníci mi prominou hrubé zjednodušení.)

Pokud není skladba jednoplášťové ploché střechy silně porušená, zvrásněná, nebo nasáklá vodou, ponechává se na místě. Bourání je pracné a drahé.
--> Prohlédněte si, jak se bourá plochá střecha.

Při sanaci jednoplášťové ploché střechy se opraví stávající krytina (boule, nerovnosti, větší netěsnosti), a ta se poté uvažuje jako nová parozábrana. Na ni se případně položí tepelná izolace a nová povlaková krytina, ať už z asfaltových pásů nebo ze střešní folie. Provedení prací by v každém případě měly předcházet průzkumné sondy.

 

DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

Na nosné konstrukci stropu je (někdy) parozábrana a vrstva tepelná izolace. Tím je vytvořen spodní plášť.
Spádu se dociluje pomocí zvláštní konstrukce. Nejčastěji bývá z dřevěných prken, které jsou podpírány hranoly, může být třeba i z panelů nebo nějakých tvárnic na zděných pilířích. Tato konstrukce je shora opatřena krytinou a tvoří horní plášť.
Mezistřešní prostor mezi oběma plášti musí být napojen na okolní prostředí a provětráván, jinak by se v něm srážela voda.

Dvouplášťová střecha na stránkách PRAKTA PRAHA.
Dvouplášťová sedlová střecha.
Dvouplášťová střecha na stránkách PRAKTA PRAHA. Dvouplášťová střecha na stránkách PRAKTA PRAHA.
Dvouplášťová motýlková střecha.Dvouplášťová pultová střecha.

Dvouplášťové střechy dovolují vytvořit velký spád krytiny. V bývalé ČSSR se hodně používaly od 60. let, po nedobrých zkušenostech s nedostatečně kvalitními asfaltovými pásy na malých spádech. Dvoupláště byly také hitem individuální výstavby v 70. a 80. letech, hodně často je nacházím na řadových domcích.

Posouzení dvouplášťové střechy:

K posouzení dvouplášťové střechy je vždy zapotřebí provést průzkumné sondy.

PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech.
Pohled do mezistřešního prostoru dvouplášťových střech.

Odvětrání dvouplášťové střechy:

Téma k dlouhé diskusi. Nebudu se zde o tom rozepisovat, v neposlední řadě je to moje know-how, které jsem získal léty praxe a účastí na mnoha přednáškách a seminářích. Jen podotýkám, že dnes jsou k dispozici takové tepelné a povlakové izolace, že lze nalézt jen velmi málo důvodů ke zhotovení nové dvouplášťové ploché střechy...

Lze dvouplášťovou střechu dodatečně zateplit?

Těžko přetěžko, milá Anežko. Z konstrukce dvouplášťové střechy je zřejmé, že nemá žádný smysl zateplovat horní plášť, je-li pod ním provětrávaná mezera. Proto se často zhotoví pouze nová krytina a zateplení se neřeší. Případně se na horní plášť přidá 5 - 8 cm tepelné izolace s cílem snížit srážení vlhkosti na spodní straně horního pláště, na tepelné pohodě v posledním patře se takové opatření nijak neprojeví ani v létě, ani v zimě.

 

JE TO TEDY DVOUPLÁŠŤ, NEBO JEDNOPLÁŠŤ?

Existuje řada indicií, zda je střecha jednoplášťová nebo dvouplášťová, nejsou však spolehlivé.
Např. větrací otvory ve fasádních panelech mohou znamenat jak odvětrání mezistřešního prostoru dvoupláště, tak i vyústění větracích kanálků ze spádových násypů jednoplášťové střechy. Určitá pružnost povrchu střešního pláště může znamenat jak prkenný záklop dvouplášťové střechy, tak i použití polystyrenových dílců v jednoplášťové střeše.
Pro zjištění typu střešního pláště jsou průzkumné sondy vždy nutné.

PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech.
Větrací otvory v atice jednoplášťové ploché střechy jednoho konkrétního domu T08B.

PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech.
Větrací otvory v atice dvouplášťové ploché střechy jednoho konkrétního domu Larsen-Nielsen.

 

 

 

Chcete-li pokrývat nebo opravovat střechu, vyžádejte si naší konkrétní nabídku.
Jsme připraveni ke spolupráci.

Když nezobrazí Opera horní menu: www.prakta.cz/mapa-stranek.html